Komplexné služby pri správe nehnuteľností

Zabezpečenie širšieho rozsahu služieb prináša klientom optimalizáciu nákladov a zníženie časovej záťaže pri správe nehnuteľností. Poskytované služby sú zabezpečené odborne kvalifikovaným personálom s mnohoročnou praxou.

 • komplexné upratovanie firiem (interiér a exteriér)
 • výškové práce horolezeckou technikou, umývanie okien, sklenených stien, fasád a výkladov
 • umývanie veľkometrážnych podláh automatmi
 • hĺbkové tepovanie kobercov, čalúneného nábytku
 • čistenie vertikálnych a horizontálnych žalúzií
 • dodávka certifikovaného hygienického materiálu (tekuté mydlá, papierové utierky, vône a pod.)
 • komplexná údržba exteriéru (vrátane letnej a zimnej údržby)
 • prenájom čistiacich rohoží
 • údržba zelene (kosenie, odborné záhradnícke práce)
 • odprátavanie snehu a zabezpečovanie zimnej pohotovosti

V rámci facility group odborne zabepečujeme cenovo optimalizovaný a široký rozsah služieb pri správe nehnuteľností, ktoré sú poskytované kvalifikovaným a skúseným personálom.

 • prevádzka recepcie, podateľne, správa pošty
 • správa, evidencia služobných vozidiel, vedenie knihy jázd, sledovanie spotreby, vyúčtovanie PHM

Technická správa budov

 • odpočty meračov a médií
 • aktualizácia, archivácia technickej dokumentácie
 • správa a prevádzka technických zariadení objektov
 • pravidelné technické kontroly zariadení (vrátane servisnej činnosti)
 • datacentrá, telefónne ústredne
 • vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie
 • meranie a regulácia
 • elektroinštalácie a návrhy pre úspory energie
 • výmenníkove a regulačné stanice, vykurovacie systémy
 • rozvody plynu a tlakové nádoby
 • úpravne vody, prečerpávacie stanice, vodné hospodárstvo
 • náhradné zdroje (UPS), dieselagregáty
 • zdvíhacie zariadenia, výťahy, mobilné zdvíhacie zariadenia
 • ďalšie pomocné technické zariadenia (automatické brány, závory, dvere, plošiny a pod. )
 • skartovacie práce
 • zabezpečnenie dokumentácie, výkonu metodickej a školiacej činnosti pre BOZP, PO
 • zabezpečenie bezpečnostných technológií (bezpečnostné vstupy do budov, kamerové systémy pre siete LAN, WAN, odborne pripravený personál pre bezpečnostné služby ochrany objektov)

Realizované služby sú poskytované v rozsahu podľa požiadaviek klientov, napr.: upratovanie firiem, rodinných domov a bytov až po komplexnú technickú správu nehnuteľnosti zabezpečenú kvalifikovaným a dlhoročne skúseným personálom.

ABClean - Upratovanie firemných prevádzok
ABClean - Čistenie v domácnosti
ABClean - Upratovanie a údržba objektov